تامین دلیل برای سابقه احیا زمین

تامین دلیل برای سابقه احیا زمین که در حال حاضر جزء اراضی ملی قرار گرفته است

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی تهیه میشود که تهیه

این تامین دلیل مستلزم بررسی و تفسیر دقیق عکسهای هوایی است که باید تهیه

و بررسی شود تا با توجه به این بررسیهای انجام شده نتیجه گیری انجام و گزارش

تفسیر عکس و یا همان تامین دلیل تهیه و مهر و امضا شود.

تامین دلیل برای سابقه احیا زمین

عکس های هوایی یکی از مدارک معتبر در بررسی تغییرات زمین است که برای اثبات

مالکیت یک زمین که دارای سابقه کشاورزی و یا وجود بنا است مورد استفاده قرار می

گیرد و برای انجام بایددر ابتدا عکسهای هوایی با توجه به موقعیت مد نظر ملک و سال

مد نظر از طریق سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح تهیه

شود تا با توجه به زوج عکس های هوایی تهیه شده تفسیر و بررسی انجام شود و

گزارش برای ارائه به منابع طبیعی و یا دادگاه تهیه شود

در بین اراضی ملی اراضی وجود دارند که مالک به وجود آثار کشاورزی و یا وجود بنا در

زمان های گذشته واقف است و در حال حاضر قصد پس گرفتن زمین خود را از اراضی

ملی دارد که باید برای انجام این کار و تهیه سند تک برگ به نام خود سابقه احیا زمین

خود را ثابت کند که اینکار تنها با تفسیر عکسهای هوایی امکان پذیر است و باید حتما

توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود تا با تهیه

گزارش تفسیر عکس هوایی یا همان تامین دلیل و در نهایت مهر و امضا توسط کارشناس

رسمی دادگستری مربوطه کار اداری ملک در سازمان منابع طبیعی یا ارائه به دادگاه

انجام شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تامین دلیل

تامین دلیل برای سابقه احیا زمین

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.