تامین دلیل با عکس هوایی

تامین دلیل با عکس هوایی به منظور حل اختلافات ملکی و بررسی تغییرات

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

در ملک یا زمین انجام می شود و منظور از تامین دلیل تهیه گزارش تفسیر

عکس هوایی است که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

یا امور ثبتی بررسی و نتیجه گیری میشود و بر اساس نتیجه گیری نهایی

از عکس هوایی گزارش برای ارائه به دادگاه تهیه و توسط کارشناس رسمی

دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تامین دلیل با عکس هوایی

عکس هوایی یکی از منابع معتبر در بحث بررسی تغییرات زمن است که امروزه

بیشترین استفاده را در حل اختلافات ملکی دارد و متقاضی با توجه به تفسیر

عکس های هوایی می خواهد اثبات کند که مرز های ملک جا به جا شده و به

حریم ملک تجاوز شده است و یا سابقه زمین از لحاظ وجود عوارش مبنی بر

فعالیت انسانی در زمین مشخص و اثبات شود تا بر این اساس ملک از تصرف

اراضی ملی خارج و مالک اصلی ملک مشخص شود

برای انجام تفسیر عکس هوایی باید در ابتدا عکس هوایی از سازمان نقشه

برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح با توجه به موقعیت ملک و

سال مد نظر تهیه شود تا با توجه به عکس های هوایی تهیه شده و تفسیر

و بررسی بر روی عکسهای هوایی نتیجه گیری نهایی از عکس هوایی انجام

و بر اساس نتیجه حاصل گزارش تفسیر عکس هوایی یا همان تامین دلیل تهیه

و این گزارش بعد از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا

امور ثبتی مهر و امضا شود و به دست متقاضی می رسد تا برای انجام امور

اداری و قضایی ملک اقدام کند و اثبات مالکیت ملک خود را پس بگیرد.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفسیر عکس هوایی

تامین دلیل با عکس هوایی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.