بررسی وجود بنا با تفسیر عکس

بررسی وجود بنا با تفسیر عکس هوایی به منظور تشخیص موات یا غیر موات بودن زمین و یا

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

تعیین کاربری ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام

می شود و بر اساس بررسی های انجام شده بر روی عکس هوایی نتیجه در قالب گزارش

تهیه و توسط کارشناس رسمی مربوطه مهر و امضا میشود و به دست متقاضی میرسد تا

برای انجام امور قضایی ملک اقدام کند.

بررسی وجود بنا با تفسیر عکس

عکس های هوایی یکی از منابع معتبر در بحث ملک به شمار میرود که امروزه از این طریق

برای اثبات مالکیت ملک خود برای اراضی ملی و یا حتی تعیین کاربری ملک استفاده می

شود که برای انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه گزارش باید به کارشناسان رسمی داد

گستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود و کارشناس با توجه به عکسهای هوایی

کار تفسیر عکس را انجام داده و در مورد موضوع مد نظر بررسی های لازم را انجام دهد.

برای این امر باید در ابتدا عکس های هوایی از سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان

جغرافیا نیروهای مسلح تهیه شود و با تهیه زوج عکسهای هوایی برای تفسیر و بررسی

عکس های هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری اقدام می شود و کارشنای با

ساخت مدل سه بعدی از عکس و بررسی وجود بنا در موقعیت ملک گزارش تفسیر عکس

هوایی یا همان تامین دلیل را برای اثبات ادعای مالکیت برای مالک تهیه میکند و با نهایی

شدن گزارش چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر

و امضا می شود و به دست متقاضی می رسد تا برای انجام امور قضایی و اثبات ادعای

مالکیت ملک اقدام کند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفسیر عکس هوایی

بررسی وجود بنا با تفسیر عکس

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.