بررسی سابقه زمین با تفسیر عکس

بررسی سابقه زمین با تفسیر عکس هوایی به منظور تعیین اراضی موات و غیر موات می

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

باشد تا از این طریق اراضی ملی و اراضی که سابقه کشت و زرع و یا وجود بنا داشته اند

مشخص شوند و در صورتیکه ملک دارای سابقه فعالیت انسانی بوده و به اشتباه در تصرف

اراضی ملی است مشخص شود و با اثبات این موضوع از این طریق ملک از اراضی ملی

پس گرفته شود.

بررسی سابقه زمین با تفسیر عکس

عکس های هوایی که در بازه زمانی مختلف از زمین برداشت شده است یکی از منابع

معتبر در بحث بررسی تغییرات زمین هستند که امروزه بیشترین استفاده را در بحث اثبات

مالکیت برای ملک و زمین دارند و برای این امر باید تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس

رسمی دادگستری نقشه برداری انجام شود و گزارش تفسیر عکس هوایی یا همان تامین

دلیل تهیه و توسط کارشناس رسمی مربوطه مهر و امضا شود.

یکی از موضوعاتی که می توان از طریق عکس های هوایی اثبات کرد بررسی سابقه احیا

زمینهایی است که دارای سابقه کشاورزی یا وجود بنا در زمانی که جزء اراضی ملی اعلام

شده اند و از این طریق ملک خود را از تصرف اراضی ملی خارج کرده و سند مالکیت برای

ملک به نام مالک اصلی گرفته شود

بر این اساس باید در ابتدا عکس های هوایی از سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان

جغرافیا نیروهای مسلح تهیه شود و با توجه به عکسهای هوایی تهیه شده تفسیر عکس

هوایی و بررسی در موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور

ثبتی انجام شود و در نهایت بر اساس نتیجه گیری نهایی گزارش تفسیر عکس هوایی یا

تامین دلیل برای ارائه به دادگاه یا منابع ملی تهیه و مهر و امضا شود و متقاضی یا وکیل

متقاضی با توجه به این گزارش برای اثبات ادعای مالکیت برای ملک اقدام کند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفسیر عکس هوایی

بررسی سابقه زمین با تفسیر عکس

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.