بررسی سابقه احیا و تهیه گزارش

بررسی سابقه احیا و تهیه گزارش برای تعیین اراضی دارای مالک و یا منابع ملی انجام می شود که

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

از این طریق می توان برای اثبات ادعای مالکیت املاکی که به اشتباه جزء اراضی ملی اعلام شده

اند اقدام کرد و با بررسی این موضوع در صورت وجود عوارض مبنی بر فعالیت انسانی اعم از عوارض

کشاورزی و یا وجود بنا در ملک می توان سابقه احیا زمین را اثبات کرد و با اثبات این موضوع گزارش

تفسیر عکس هوایی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و

امضا می شود.

بررسی سابقه احیا و تهیه گزارش

در بین اراضی ملی زمین هایی وجود دارند که مالکین این زمینها معتقد هستند در زمان ملی اعلام

شدن زمین دارای سابقه احیا بوده است و سابقه احیا به این معنا است که در زمین عوارض مبنی

بر کشاورزی یا وجود بنا بوده که نشان از فعالیت انسانی را میدهد و در این صورت زمین جزء تصرف

اراضی ملی نیست و باید به نام مالک سند صادر شود از این رو مالک باید با اثبات سابقه احیا زمین

مالکیت خود را نیز اثبات کند که برای این امر باید تفسیر عکس هوایی توسط کارشناسان رسمی

دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود

برای تفسیر عکس هوایی باید در ابتدا عکس هوایی از سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان

جغرافیا نیرو های مسلح با توجه به موقعیت ملک و سال مد نظر تهیه شود و با تهیه عکس های

هوایی پوشش دار تفسیر و بررسی عکس های هوایی انجام و در موقعیت ملک در صورت وجود

سابقه احیا زمین غیر موات اعلام می شود و در قالب گزارش تفسیر عکس هوایی یا همان تامین

دلیل تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود

و به دست متقاضی می رسد تا برای انجام امور قضایی و اثبات ادعای خود اقدام کند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفسیر عکس هوایی

بررسی سابقه احیا و تهیه گزارش

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.