رادین مپ
خانه / تفکیک آپارتمان ها / انجام نقشه تفکیک آپارتمان تهران

انجام نقشه تفکیک آپارتمان تهران

انجام نقشه تفکیک آپارتمان تهران به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی برای انجام معاملات

ملکی املاک فاقد سند تک برگ و یا در حال ساخت است که این معامله با اطمینان خاطر انجام شود و

کار تفکیک آپارتمان از وظایف کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی است و در صورت

نیاز متقاضی در نهایت نقشه به دست آمده توسط کارشناس مربوطه مهر و امضا می شود.

انجام نقشه تفکیک آپارتمان تهران

تفکیک آپارتمان منظور انجام متر کشی دقیق هر واحد آپارتمانی و تعیین مساحت دقیق در حد سانتی

متر از هر واحد آپارتمانی است که امروزه معاملات ملکی با توجه به مساحت ملک انجام می شود و

یکی از عوامل تاثیر گذار در قیمت گذاری ملک مساحت دقیق در حد سانتی متر از هر واخد تعیین می

شود که این کار یکی از مراحل صدور سند تک برگ نیز به شمار می رود و در این مرحله سند تک برگ

برای هر واحد جداگانه صادر می شود .

برای کار تفکیک آپارتمان باید با درخواست تفکیک به یک کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

یا امور ثبتی و حضور کارشناس در محل هر واحد و انجام متر کشی دقیق هر واحد آپارتمانی و بعد از

آن ترسیم نقشه مربوط به هر واحد با توجه به اندازه های برداشت شده و قوانین موجود نقشه ای

از ملک بدست می آید که در آن اندازه ها و مساحت دقیق در حد سانتی متر از هر واحد درج شده

است و این نقشه بعد از انجام کارتوگرافی چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

یا امور ثبتی مهر و امضا می شود و به دست متقاضی می رس تا تا با توجه به این نقشه تهیه شده

برای انجام معاملات ملکی با اطمینان خاطر اقدام کند.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفکیک آپارتمان

انجام نقشه تفکیک آپارتمان تهران

مطلب پیشنهادی

تفکیک آپارتمان برای واحد تجاری

تفکیک آپارتمان برای واحد تجاری

تفکیک آپارتمان برای واحد تجاری به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد انجام می …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام