انجام جانمایی پارکینگ شهرداری

انجام جانمایی پارکینگ شهرداری برای پارکینگ های مسکونی یا تجاری که بر طبق دستور نقشه

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

جانمایی نمی شود و در این صورت مالک برای تعیین پارکینگ های خود نیاز به یک نقشه دارد که

موقعیت دقیق پارکینگ ها را بر اساس موقعیت درب های ورودی و خروجی و ستون ها و رمپ ها

و بناهای ساخته شده مشخص کند تا بر اساس ساخت انجام شده جای دقیق پارکینگها مشخص

شود و پارکینگی حذف نشود

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

انجام جانمایی پارکینگ شهرداری

برای ساخت یک آپارتمان باید دستور نقشه توسط کارشناسان رسمی معمارای تهیه شود که در

این نقشه موقعیت دقیق پارکینگها در هر طبقه تعیین شده است و این پارکینگها با اندازه استاندارد

به طول 5  متر و به عرض 2.5 متر باید مشخص شوند که بعضی اوقات در ساخت بدلیل دیوارکشی

های قطور تر و وجود نما های سنگینتر جای کافی برای پارکینگ ها باقی نمی ماند و کارشناسی

که برای تفکیک آپارتمان انتخاب میشود اندازه ها پارکینگ ها را تا حد استاندارد قید شده در قانون

و مقررات ملی ساختمان تغییر می دهد و در صورتی که فضای کدافی برای جانمایی پارکینگ ها

نباشد مجبور بخ حذف پارکینگ می شوند و در این حین باید دقت داشت که ورود و خروج پارکینگ

ها نیز در نر گرفته شود تا پارکینگی مانع از ورود و خروج پارکینگ دیگر نشود که در اینصورت پارکینگی

که مانع باشد پارکینگ مزاجم گفته می شود.

در این صورت زمانی که مالک از لحاظ جانمایی پارکینگ ها به مشکل بر بخورد باید نقشه جانمایی

پارکینگ ها را تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا

می شود و به شهرداری ارائه می دهد تا روند اداری ملک طی شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

جانمایی پارکینگ

انجام جانمایی پارکینگ شهرداری

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.