رادین مپ
خانه / جانمایی پلاک ثبتی / انجام جانمایی ملک های قدیمی

انجام جانمایی ملک های قدیمی

انجام جانمایی ملک های قدیمی که مرز ها و موقعیت مشخصی ندارند از طریق بررسی اسناد

و مدارک موجود از ملک مانند سند های قدیمی انجام میشود که با بررسی این اسناد و مدارک

و با توجه به اطلاعاتی همچون پلاک ثبتی و حدود اربعه کار تعیین موقعیت و تعیین مرزهای ملک

انجام میشود و در نهایت نقشه یو تی ام از ملک تهیه و این نقشه یو تی ام توسط کارشناس

رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

انجام جانمایی ملک های قدیمی

جانمایی ملک منظور تعیین موقعیت ملک های گمشده و در ادامه تعیین مرز های این املاک

است که از طریق بررسی اسناد و مدارک این املاک هم چون سند و بنچاق و … انجام می

شود که این کار در تخصص کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می

باشد که با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند استعلام نقشه ثبتی ملک گرفته میشود

و با توجه به نقشه ثبتی تهیه شده و تبدیل آن به سیستم مختصات یو تی ام موقعیت ملک

تعیین می شود و بعد از تعیین موقعیت ملک که با تهیه نقشه یو تی ام از ملک قابل انجام

است به بررسی و تعیین مرزهای ملک پرداخته می شود و با توجه به نقشه ثبتی و حدود

اربعه درج شده در سند مالکیت مرز های ملک تشکیل شده و با توجه به مختصات های یو

تی ام بر روی زمین میخ کوبی می شود و دیوار کشی های ملک نیز انجام می شود و با

توجه به نقشه یو تی ام تهیه شده که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

نیز مهر و امضا شده است برای صدور سند تک برگ برای ملک نیز اقدام می شود.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

جانمایی ملک

انجام جانمایی ملک های قدیمی

مطلب پیشنهادی

نقشه یو تی ام زمین مسکونی

جانمایی پلاک ثبتی ملک تجمیعی

جانمایی پلاک ثبتی ملک تجمیعی که منظور از ملک تجمیعی چند ملک دارای پلاک ثبتی …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام