انجام تفکیک برای آپارتمان

انجام تفکیک برای آپارتمان های مسکونی و تجاری به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد به صورت

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

جداگانه انجام می شود و برای تعیین قیمت هر واحد مساحت یکی از مشخصه های مهم است که

باید حتما به صورت دقیق مشخص باشد و در صورتی که ملک فاقد سند تک برگ باشد باید به صورت

داوطلبانه و با مراجعه به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و یا مهندس عضو

نظام مهندسی این کار انجام شود.

انجام تفکیک برای آپارتمان

تفکیک آپارتمان به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی انجام می شود که این مساحت

امروزه برای انجام معاملات ملکی یکی از مشخصه های اساسی و مهم بشمار میرود و این مساحت

دقیق در حد سانتی متر تنها در سند های تک برگ که برای هر واحد صادر می شود درج شده است

و برای تعیین مساحت واحدهایی که فاقد سند تک برگ هستند یا در حال ساخت و ساز هستند باید

با مراجعه به کارشناسان آشنا به این امور انجام شود

برای انجام تفکیک آپارتمان باید با استفاده از متر لیزری در محل واحد اندازه های دقیق برداشت شود

و در ادامه با توجه به اندازه گیری های انجام شده و قوانین موجود ترسیم نقشه مربوط به هر واحد

انجام شود و در نهایت نقشه ای از واحد حاصل میشود که مساحت دقیق در حد سانتی متر از واحد

را تعیین کرده است و این نقشه بعد از نهایی شدن با درج مساحت و اندازه ها چاپ و در صورت نیاز

متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود و به

دست متقاضی می رسد تا برای انجام امور اداری ملک اقدام کند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفکیک آپارتمان

انجام تفکیک برای آپارتمان

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.