انجام تفکیک آپارتمان واحد

انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی و یا تجاری به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

انجام می شود و این مساحت یکی از مشخصه های اصلی ملک در تعیین قیمت است که

با مشخص بودن مساحت دقیق از هر واحد تعیین قیمت دقیقی نیز از ملک انجام می شود

و برای انجام تفکیک آپارتمان برای املاک فاقد سند تک برگ یا در حال ساخت باید به کار

شناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و یا مهندسان عضو نظام مهندسی

مراجعه شود .

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

انجام تفکیک آپارتمان واحد

در سند های تک برگ که برای هر واحد مسکونی صادر می شود مساحت دقیق در حد

سانتی متر از هر واحد نیز درج شده است که این مساحت برای تعیین قیمت هر واحد موثر

است و این مساحت در املاک در حال ساخت یا فاقد سند تک برگ به طور دقیق مشخص

نیست و برای انجام معاملات ملکی این املاک با اطمینان خاطر باید تفکیک آپارتمان انجام

شود که برای انجام تفکیک آپارتمان این املاک باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه

برداری یا امور ثبتی و یا مهندسان عضو نظام مهندسی ساختمان مراجعه شود.

برای انجام تفکیک آپارتمان کارشناس با حضور در محل هر واحد و با انجام اندازه گیری های

دقیق از ملک نقشه تفکیک آپارتمان را توجه به همین اندازه های برداشت شده و قوانین

موجود انجام می دهد و در نهایت اندازه ها و مساحت دقیق در حد سانتی متر از واحد در

نقشه درج میشود و نقشه تفکیک آپارتمان تهیه و بعد از انجام کارتوگرافی چاپ و در صورت

نیاز متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا

می شود و با توجه به این نقشه معامله ای مطمئن برای ملک انجام می شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفکیک آپارتمان

انجام تفکیک آپارتمان واحد

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.