رادین مپ
خانه / تفکیک آپارتمان ها / انجام تفکیک آپارتمان در تهران

انجام تفکیک آپارتمان در تهران

انجام تفکیک آپارتمان در تهران به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی در حد

سانتی متر برای خرید و فروش مطمئن بریا ملک های ساخته شده یا در حال ساخت

تهیه می شود که برای انجام تفکیک آپارتمان با توجه به دیوار کشی های انجام شده

باید با حضور کارشناس در محل هر واحد با انجام اندازه گیری های دقیق و ترسیم نقشه

هر واحد با توجه به اندازه گیری های انجام شده مساحت دقیق هر واحد رد حد سانتی

متر به دست می آید که با چاپ این نقشه ها و در صورت نیاز متقاضی توسط کارشناس

رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

انجام تفکیک آپارتمان در تهران

تفکیک آپارتمان یکی  از مراحل صدور سند است که در این مرحله سند تک برگ با درج

مساحت دقیق هر واحد و تنها به نام یک مالک صادر میشود و برای صدور سند و تفکیک

آپارتمان مهندس از طرف نظام مهندسی انتخاب و بر سر ملک حاضر می شود اما از این

روش می توان برای پیش خرید و پیش فروش ملک های در حال ساخت نیز استفاده کرد

که در این حالت باید با توجه به دیوار کشی های انجام شده در محل هر واحد متر کشی

انجام می شود و با توجه به متر کشی های انجام شده ترسیم نقشه ملک انجام میشود

و در نهایت مساحت دقیق هر واحد در حد سانتی متر به دست می آید که با توجه به این

نقشه ها و قیمت ملک خرید و فروش با اطمینان خاطر انجام می شود و در صورت نیاز

متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود که

این مهر و امضا به منزله اعتبار نقشه در سازمان ها و ارگان های دولتی و قضایی است.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

انجام تفکیک آپارتمان در تهران

تفکیک آپارتمان

مطلب پیشنهادی

تفکیک آپارتمان با مهر کارشناس

تفکیک آپارتمان با مهر کارشناس

تفکیک آپارتمان با مهر کارشناس به منظور تعیین مساحت دقیق ملک در حد سانتی متر …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام