انجام تفکیک آپارتمان در تهران

انجام تفکیک آپارتمان در تهران به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی در حد

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

سانتی متر برای خرید و فروش مطمئن بریا ملک های ساخته شده یا در حال ساخت

تهیه می شود که برای انجام تفکیک آپارتمان با توجه به دیوار کشی های انجام شده

باید با حضور کارشناس در محل هر واحد با انجام اندازه گیری های دقیق و ترسیم نقشه

هر واحد با توجه به اندازه گیری های انجام شده مساحت دقیق هر واحد رد حد سانتی

متر به دست می آید که با چاپ این نقشه ها و در صورت نیاز متقاضی توسط کارشناس

رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

انجام تفکیک آپارتمان در تهران

تفکیک آپارتمان یکی  از مراحل صدور سند است که در این مرحله سند تک برگ با درج

مساحت دقیق هر واحد و تنها به نام یک مالک صادر میشود و برای صدور سند و تفکیک

آپارتمان مهندس از طرف نظام مهندسی انتخاب و بر سر ملک حاضر می شود اما از این

روش می توان برای پیش خرید و پیش فروش ملک های در حال ساخت نیز استفاده کرد

که در این حالت باید با توجه به دیوار کشی های انجام شده در محل هر واحد متر کشی

انجام می شود و با توجه به متر کشی های انجام شده ترسیم نقشه ملک انجام میشود

و در نهایت مساحت دقیق هر واحد در حد سانتی متر به دست می آید که با توجه به این

نقشه ها و قیمت ملک خرید و فروش با اطمینان خاطر انجام می شود و در صورت نیاز

متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود که

این مهر و امضا به منزله اعتبار نقشه در سازمان ها و ارگان های دولتی و قضایی است.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

انجام تفکیک آپارتمان در تهران

تفکیک آپارتمان

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.