رادین مپ
خانه / تفکیک آپارتمان ها / انجام تفکیک آپارتمانهای کارشناس

انجام تفکیک آپارتمانهای کارشناس

انجام تفکیک آپارتمانهای کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به منظور تعیین

مساحت دقیق از هر واحد آپاتمانی انجام می شود که امروزه مساحت هر ملکی یکی از مشخصه

های اصلی و مهم برای انجام معاملات ملکی است که باید حتما مشخص باشد تا با توجه به این

مساحت و قیمت در منطقه قیمت واقعی و دقیق ملک تعیین شود و برای این موضوع برای املاک

فاقد سند تک برگ یا در حال ساخت که قصد خرید و فروش ملک را دارند باید به کارشناس رسمی

دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کرده تا با انجام تفکیک آپارتمان به مساحت واقعی

ملک دسترسی پیدا شود.

انجام تفکیک آپارتمانهای کارشناس

تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ است که در این مرحله سند تک برگ برای هر

واحد به صورت جداگانه و با درج مساحت دقیق صاد می شود و می توان از یان روش برای تعیین

مساحت واحدهای آپارتمانی فاقد سند تک برگ و یا در حال ساخت نیز استفاده کرد و با درخواست

تفکیک آپارتمان داوطلبانه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی کار تعیین

مساحت انجام شود و در نهایت نقشه تفکیک آپارتمان تهیه و در آن اندازه ها و مساحت دقیق

درج و بعد از چاپ در صورت نیاز متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا

امور ثبتی مهر و امضا می شود.

برای انجام تفکیک آپارتمان باید با استفاده از متر لیزری در محل واحد برداشت اندازه ها دقیق

انجام شود و بعد از برداشت اندازه ها ترسیم نقشه مربوط به هر واحد با توجه به اندازه های

برداشت شده و قوانین موجود انجام شودو در نهایت نقشه ای از ملک به دست می آید که

اندازه های دقیق و مساحت دقیق در حد سانتی متر در آن درج شده است و این نقشه بعد

از چاپ در صورت نیاز متقاضی مهر و امضا می شود.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفکیک آپارتمان

انجام تفکیک آپارتمانهای کارشناس

مطلب پیشنهادی

نقشه تفکیک آپارتمان های تهران

نقشه تفکیک آپارتمان های تهران

نقشه تفکیک آپارتمان های تهران به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی انجام …

دیدگاهتان را بنویسید

کانال تلگرام