انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی انجام

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

می شود که این کار در غالب نقشه ای که در آن اندازه ها و مساحت دقیق از واحد درج شده

است تهیه و در نهایت درصورت نیاز متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

یا امور ثبتی مهر و امضا میشود تا نقشه تفکیک تهیه شده اعتبار داشته باشد.

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی

تفکیک آپارتمان منظور تعیین مساحت دقیق در حد سانتی متر از هر واحد است که امروزه یکی

از مشخصات اصلی هر ملکی برای انجام معاملات ملکی است که از طریق متر کشی دقیق از

هر واحد و ترسیم نقشه های مربوط به هر واحد با توجه به اندازه های برداشت شده و قوانین

موجود به ساختمان تهیه می شود و  این نقشه نشان دهنده مساحت دقیق از هر واحد است.

تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ نیز به شمار می رود که در این مرحله سند

تک برگ برای هر واحد به صورت جداگانه صادر می شود و در این سند مساحت دقیق در حد

سانتی متر درج شده است و می توان از این روش برای انجام امور معاملاتی ملکی که فاقد

سند تک برگ است و یا این که در حال ساخت هست نیز استفاده کرد که در این صورت باید

با تماس یا مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و درخواست

تفکیک آپارتمان کارشناسن در محل ملک حاضر می شود و با انجام کلیه مراحل و متر کشی

و ترسیم نقشه ای از ملک به دست می آید که مساحت دقیق از واحد را نیز تعیین می کند

و با استفاده از این نقشه می توان خرید و یا فروش مطمئنی را تجربه کرد.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفکیک آپارتمان  تعیین مساحت از هر واحد

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.