انجام امور ثبتی مربوط به املاک

انجام امور ثبتی مربوط به املاک منظور اخذ سند تک برگ برای ملک و یا اخذ جواز ساخت برای ملک است. که روند اداری پیچیده و زمان بر دارد. و انجام این امور نیاز به داشتن تخصص و اطلاعات کافی در این زمینه دارد. و از این جهت است. که بهتر است انجام امور اداری ملک را به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و یا وکلای پایه 1 دادگستری سپرده شود. تا انجام این امور با سرعت بالاتری انجام شوند.

امور ثبتی ملک منظور انجام امور اداری مربوط به ثبت و اخذ مدارک مورد نظر مانند سند تک برگ و یا جواز ساخت است. که برای انجام این امور یک پروسه اداری و یک پروسه فنی دارند. که برای انجام این امور داشتن اطلاعات کافی نیز مورد احتیاج است. تا به این امور سرعت بیشتری بخشیده شود. و برای انجام این امور ثبتی بهتر است به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری و یا امور ثبتی و یا وکلای پایه دادگستری مراجعه شود. تا این کارشناسان با اطلاع کامل از قوانین ثبتی روند اداری ملک را طی کنند.

برای انجام امور ثبتی همان طور که گفته شد. یک پروسه اداری و یک پروسه فنی دارد که پروسه فنی ملک شامل تهیه نقشه های یو تی ام و مدارک مورد نیاز است. که این مدارک امروزه جزء مدارک اصلی برای هر ملکی به شمار می رود. و باید حتما تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد. تا اعتبار لازم را برای انجام امور اداری ملک داشته باشد.

انجام امور ثبتی ملک

انجام امور ثبتی ملک نیاز به تخصص و داشتن اطلاعات کافی در این زمینه دارد. و همچنین روند اداری ملک نیز پیچیده است. که نیاز به تخصص دارد. و انجام این امور را بهتر است به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی و یا وکلای پایه 1 دادگستری سپرد. تا کار با دقت و سرعت بالاتری انجام می شود. و برای این امور ثبتی شامل اخذ سند تک برگ و اخذ جواز ساخت و انجام امور قضایی ملک می شود.

امور ثبتی ملک منظور روند اداری املاک است. که قصد اخذ سند تک برگ و یا جواز ساخت برای ملک خود را دارند. و یا انجام امور قضایی مربوط به ملک مانند اثبات ادعای مالکیت برای املاکی که جزء اراضی ملی اعلام شده اند. و یا اثبات تجاوز به حریم ملک و نوع کاربری زمین است. که هر کدام شامل یک سری روند اداری و یک سری روند فنی هستند. که هم زمان بر است. و هم نیاز به داشتن اطلاعات کافی در این زمینه دارد. که برای سرعت بخشیدن به طی شدن این روند اداری باید کار به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و یا وکلای پایه 1 دادگستری سپرده شود.

برای این منظور با اخذ وکالت و عقد قرارداد بین متقاضی و کارشناس تمامی امور اداری و فنی به کارشناس رسمی مربوطه سپرده می شود. و کارشناس موظف است طبق قرارداد روند اداری و فنی ملک را از ابتدا تا نتیجه کار پیگیری کرد. تا به نتیجه برسد. و با نهایی شدن نتیجه حاصل در قالب سند و یا جواز و یا حتی نتجه قضایی ملک به مالک ابلاغ می شود.

انجام کلیه امور ثبتی ملک و املاک

انجام کلیه امور ثبتی ملک و املاک برای اخذ سند تک برگ برای ملک و یا انجام امور اداری مربوط به ملک در شهرداری ها یا مراجع قضایی توسط متخصصان این امر انجام می شود. که منظور کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های نقشه برداری و امور ثبتی یا وکلا پایه 1 دادگستری است. که با با اطلاع کامل از تمامی قوانین ثبتی انجام این امور را بر عهده می گیرند.

امور ثبتی ملک و املاک شامل یکسری امور اداری در ادارات و سازمان های دولتی است. و باید یکسری مدارک و نقشه ها نیز تهیه شود. تا روند اداری مربوط به ملک طی شود. و معمولا برای اخذ سند تک برگ و جواز ساخت و یا انجام امور قضایی ملک و اثبات ادعای مالکیت ملک است. که با انجام این امور توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و یا وکلای پایه 1 دادگستری این امور با سرعت بالاتری انجام می شود. و روند اداری مربوط به ملک انجام می شود.

یکی از این امور اخذ سند تک برگ برای ملک است. که برای اخذ این نوع از سند برای ملک و برای تعیین اطلاعات فنی ملک باید نقشه یو تی ام از زمین ملک تهیه شود. تا تشکیل پرونده انجام و روند اداری مربوطه انجام شود. تا سند تک برگ برای ملک صادر شود.

برای اخذ جواز ساخت و ساز نیز باید علاوه بر تهیه مدارک یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه می شود. که باید برای تعیین میزان گود برداری ملک برای انجام ساخت ساز میزان اختلاف ارتفاع ملک با کد های ارتفاعی و در صورت نیاز میزان رها سازی ملک با ترسیم ابعاد سند و همچنین برای بررسی عدم تجاوز به گذر عرض گذر نیز درج شود.

انجام امور ثبتی مربوط به املاک

انجام امور ثبتی و اخذ سند تک برگ

انجام امور ثبتی و اخذ سند تک برگ و اخذ جواز ساخت نیاز به انجام یکسری امور فنی و اداری دارد. که باید برای انجام اطلاع کافی از روند مربوطه داشته باشد. تا انجام این امور با سرعت بالاتری انجام شود. و برای اینکار میتوان به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی و یا وکلای پایه 1 دادگستری مراجعه شود. تا با کمترین مراجعه به ادارات این امور انجام شود. امور ثبتی ملک منظور انجام امور ادارات ثبت و یا شهرداری برای ملک است.

که برای اخذ سند تک برگ و یا جواز ساخت از این ارگان ها باید روند اداری ملک طی شود. مدارک فنی مربوط نیز تهیه شود. و برای انجام این امور نیاز به مراجعه به ادارات است. که با انجام یک وکالت کاری تمامی امور ملک از ابتدا تا انتهای کار به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و یا وکلای پایه 1 دادگستری سپرده می شود. و کارشناس موظف است از ابتدا تا انتها کار و نتیجه مطلوب را انجام دهد.

برای امور فنی ملک باید نقشه های یو تی ام ملک با فرمت و دقت مد نظر سازمان تهیه شود. و برای تهیه این نقشه یو تی ام باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک مختصات یو تی ام گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت شود. و با توجه به مختصات های برداشت شده ترسیم نقشه مربوط به ملک انجام می شود. با نهایی شدن این نقشه یو تی ام موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین با رعایت مرز های ملک تعیین می شود. این نقشه یو تی ام بعد از نهایی شدن چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی مهر و امضا می شود.

انجام امور ثبتی در شهرداری

انجام امور ثبتی در شهرداری مانند اخذ جواز ساخت برای تخریب و نوسازی و یا انجام امور مربوط به ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و یا وکلای پایه 1 دادگستری انجام می شود. و کارشناس رسمی مربوطه موظف می شود. از ابتدا تا انتهای کار و صدور جواز ساخت را انجام داد. و تمامی امور فنی و اداری ملک نیز جزء وظایف کارشناسان رسمی دادگستری می باشد.

امور ثبتی مربوط به املاک در ادارات و سازمان های دولتی دارای روند اداری پیچیده است. که نیاز به تخصص و آشنایی به قوانین دارد. تا این روند اداری با سرعت بالاتری انجام شود. و برای این منظور برای انجام امور ثبتی ملک در این ادارات بهتر است. کار را به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و یا وکلای پایه 1 دادگستری سپرده شود. تا این کارشناسان روند اداری ملک را از ابتدا تا انتها و صدور جواز ساخت انجام دهند.

همانطور که گفته شد روند اداری مربوط به ملک در ادارات یک پروسه کاری و پیگیری اداری و یک پروسه فنی و تهیه نقشه ها و مدارک دارد. که باید این نقشه که منظور نقشه یو تی ام است. با توجه به فرمت مد نظر شهرداری توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود. و برای تهیه این نقشه یو تی ام در ابتدا باید با توجه به مشخص بودن حد و حدود ملک با استفاده از تجهیزات نقشه برداری برداشت مختصات گوشه ها و مرز های ملک انجام شود.

در مرحله بعدی ترسیم نقشه ملک با توجه به مختصات های برداشت شده انجام شود. در نهایت نقشه یو تی ام ملک تهیه و این نقشه یو تی ام با در نظر گرفتن فرمت مد نظر چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شود.

انجام امور اخذ جواز ساخت

انجام امور اخذ جواز ساخت و ساز توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و یا وکلای پایه 1 دادگستری انجام می شود. و این کارشناسان با آشنایی کامل به قوانین ثبتی و انجام این امور با سرعت بالاتری کار اخذ جواز ساخت را انجام می دهند. و با کمترین مراجعه به شهرداری مالک جواز ساخت ملک خود را اخذ می کند. جواز ساخت و ساز برای ملک از طریق شهرداری صادر می شود. که طبق این جواز مالک یا سازنده ملزم به ساخت ملک خود طبق قوانین هر منطقه می باشد.

برای اخذ این جواز ساخت باید مدارک مورد نیاز مانند نقشه یو تی ام با فرمت مد نظر شهرداری و مدارک مربوطه تهیه و با مراجعه به شهرداری و طی کردن کردن روند اداری ملک این امر انجام شود. در این زمینه کارشناس رسمی دادگستری و یا وکلای پایه 1 دادگستری به قوانین و مدارک مورد نیاز آشنایی بیشتری دارند. و برای کمترین مراجعه به شهرداری می توان این امر را به کارشناسان مربوطه سپرد. تا انجام امور با سرعت بالاتری انجام شود. و به نتیجه برسد.

همان طور که گفته شد نقشه یو تی ام یکی از مدارک مهم برای اخذ جواز ساخت در شهرداری است که باید حتما تهیه شود. و این نقشه یو تی ام با فرمت و دقت مد نظر سازمان نیز همخوانی داشته باشد. و همچنین این نقشه یو تی ام در نهایت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد. تا اعتبار لازم را برای انجام امور اداری ملک در این سازمان داشته باشد.

وکالت امور ثبتی و حقوقی ملک

وکالت امور ثبتی و حقوقی ملک که منظور از امور ثبتی اخذ سند تک برگ برای ملک و یا اخذ جواز ساخت است. و امور حقوقی ملک منظور اثبات ادعای مالکیت ملک در دادگاه به منظور اثبات سابقه احیا زمین و پس گرفتن آن از اراضی ملی و یا اثبات تجاوز به حریم ملک است. که تمامی این امور توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و یا وکلای پایه 1 دادگستری انجام می شود.

انجام امور ثبتی یا حقوقی مربوط به ملک نیاز به مراجعه حضوری به ادارت و ارگان های دولتی دارد. و همچنین نیاز به آشنایی به قوانین و مداک مورد نیاز دارد. که زمان بر است امروزه میتوان با انجام یک وکالت کاری انجام این امور را به کارشناسان رسمی و یا وکلا پایه1سپرده می شود. تا روند اداری ملک با سرعت بالاتری انجام شود. که انجام این امور در دو بخش خلاصه می شود.

یک بخش امور فنی مربوط به ملک و تهیه نقشه ها و گزارشات می باشد. و در بخش دوم با استفاده از مدارک تکمیلی روند اداری ملک طی شود. منظور از نقشه ها نقشه یو تی ام و نقشه جانمایی ملک است. که باید با توجه به فرمت مد نظر سازمان تهیه شود. و منظور از گزارشات گزارش یا تامین دلیل حاصل از بررسی های انجام شود. بر روی نقشه ها و عکس های هوایی است. که انجام تمامی این امور بر عهده کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی است. و تمام مدارک حاصل از این کار تنها با مهر این کارشناسان است که اعتبار دارد.

رادین مپ

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش سی و هفتم، پلاک 163، واحد6
تهران, تهران
ایران
تلفن: +989129277534
تلفن دوم: +982166398316
فکس: 02188857248
ایمیل: radinmapiran@gmail.com
شنبه09:00 - 18:00
یک شنبه09:00 - 18:00
دوشنبه09:00 - 18:00
سه شنبه09:00 - 18:00
چهار شنبه09:00 - 18:00
پنج شنبه09:00 - 13:00
جمعهبسته است

این مطلب چه مقدار برای شما مفید بوده است؟

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز. 0 / 5. میزان امتیاز: 0

تا کنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید.

نقشه برداری رادینمشاهده نوشته ها

Avatar for نقشه برداری رادین

شرکت فنی مهندسی رادین مپ متشکل از گروه کارشناسان رسمی دادگستری، نقشه برداری و امور ثبتی فعال در تمام زمینه های امور ثبتی اعم از تهیه نقشه های (UTM) یو تی ام ادارات ثبت و شهرداریها و جانمایی پلاک های ثبتی سند های قدیمی دفترچهای و شاهنشاهی و تعیین موقعیت دقیق املاک و همچنین تفسیر عکس های هوایی برای سازمان های دولتی و قضایی و انجام کلیه استعلامات ملکی و امور فنی ملک با استفاده از بروزترین تجهیزات و مجرب ترین کارشناسان آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. برای اخذ مشاوره رایگان و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید 09129277534 — 02166398316

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *