رادین مپ
خانه / تفکیک آپارتمان ها / املاک مشاعی و تفاوت افراز و تفکیک و تقسیم و تجمیع

املاک مشاعی و تفاوت افراز و تفکیک و تقسیم و تجمیع

افراز و تفکیک

تفاوت افراز و تفکیک

تقسیم  قطعه اصلی به قطعات کوچکتر را تفکیک می گویند.برای قطعات تفکیک شده به صورت مفروز

صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه تنظیم و تنظیم تقسیم نامه انجام می شود.

امور تفکیک در اداره ثبت انجام می شود و بعد از آن صورت مجلس تفکیکی تنظیم می شود که شامل

مساحت و حدود اربعه قطعات تفکیک شده برای تنظیم سند مالکیت برای قطعات می باشد.

 

تفاوت افراز و تفکیک

تفکیک  زمین و آپارتمان سابقه طولانی در اداره ثبت دارد و جایگاه خود را در ثبت تثبیت کرده  است

و  در  آن  مفروزات، مشاعات و مشترکات مشخص شده است و با استفاده از قوانین و بخشنامه های

ثبتی مشکلات برطرف شده است.

افراز  تقسیم ملک مشاع و تعیین سهام آن برای هر مالک میباشد و قطعات به نسبت سهم اختصاص

داده می شود.

تفاوت تفکیک و افراز از نظر شکلی و ماهیتی :

-در تفکیک ملک با داشتن مالک قابل تفکیک است اما افراز برای ملک مشاع قابل انجام است.

-تفکیک با رضایت مالک انجام می شود و افراز به دلیل عدم رضایت و وجود اختلاف انجام می شود.

-در تفکیک سهم مالکان بسیار اهمیت ندارد ولی در افراز توجه به سهم مالک باید رعایت شود.

-در تفکیک تقسیم ملک صورت می پذیرد و در افراز تقسیم ملک با تعیین سهام انجام می شود.

-تنظیم تقسیم نامه بعد از تفکیک ضروری میباشد و در غیر این صورت باید تقاضای افراز نمایند.

-تفکیک در اداره ثبت انجام می گردد ولی افراز در اداره ثبت و دادگاه انجام می شود.

-در تفکیک صورت جلسه تفکیکی تنظیم می شود و در افراز رای صادر می شود.

-در تفکیک مسامحه می شود و در افراز اجبار حاکم است.

-اعتراض بر تفکیک در اداره ثبت رسیدگی می شودو اعتراض در افراز در دادگاه بررسی می شود.

برای تهیه نقشه های تفکیک و افراز به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

مطلب پیشنهادی

انجام تفکیک آپارتمان تجاری

انجام تفکیک آپارتمان تجاری

انجام تفکیک آپارتمان تجاری به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد به صورت جداگانه به …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام