استفاده پلاک ثبتی در سند

استفاده پلاک ثبتی در سند به منظور تعیین موقعیت و مرزهای ملک به طور دقیق منظور

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

می شود که این پلاک ثبتی منظور همان پلاک اصلی و فرعی مربوط به ملک است و در

اسناد مالکیت درج شده است

استفاده پلاک ثبتی در سند

پلاک ثبتی که همان پلاک اصلی و فرعی مربوط به ملک است و حاصل تقسیم بندی

زمین است که به هر ملک یک پلاک اصلی یا شماره قطعه مادر و یک پلاک فرعی یا

همان  شماره پلاکی که در طرح اصلاح  اراضی به هر ملک یک پلاک فرعی نیز تعلق

داده شده است که  حاصل از تقسیم همان  پلاک مادر است و به هر ملک یک پلاک

اصلی و یک پلاک فرعی تعلق گرفت.

در سند منگوله دار اساس  ملک را بر پایه  همین پلاک های  ثبتی قرار دادند ولی در

حال حاضر با افزایش شهر ها  و تقسیم مجدد  پلاک های  فرعی دیگر ترتیب قدیم را

ندارند و نیاز است که یک تغییر در سند مالکیت ملکی ایجاد بشود ه به سند تک برگ

رسیدند و در این  سند ملک را بر اساس  پلاک ثبتی جانمایی می کنند به این منظور

که جای  دقیق ملک را  بر روی زمین  مشخص می کنند و  با توجه به این پلاک ثبتی

ها مرز ها و حدود ملک را به طور دقیق مشخص  می کنند که این کار یکی از کارهای

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری است که برای جانمایی ملک باید اول یک

نقشه یو تی ام از ملک تهیه کنند که این کار را با استفاده از تجهیزات نقشه برداری و

در محل ملک انجام می دهند.

به این صورت که کارشناس مربوطه با بررسی پلاک ثبتی ملک و مرز های ملک در محل

ملک و با استفاده از تجهیزات نقشه برداری مختصات گوشه ها و شکستگی های ملک

را برداشت می کنند و بعد از ان در سیستم  نرم افزاری ترسیمی نقشه یو تی ام ملک

را تهیه می کنند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

استفاده پلاک ثبتی در سند

سند تک برگ

پلاک ثبتی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.