رادین مپ
خانه / کارشناس رسمی نقشه برداری / اختلاف خطا و اشتباه در نقشه برداری دادگستری

اختلاف خطا و اشتباه در نقشه برداری دادگستری

اختلاف خطا و اشتباه در نقشه برداری دادگستری

آیا میدانید بین خطا و اشتباه در اندازه گیری کمیت های مربوط به نقشه برداری

توسط کارشناس رسمی دادگستری تفاوت وجود دارد؟  ایا میدانید مرز بین خطا و

اشتباه چیست؟

خطاهای  اندازه گیری  که توسط کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اتفاق

میافتد به دو دسته خطای خطای  دستگاهی و  خطای انسانی یا اتفاقی تقسیم

بندی  میشوند. خطا های  اتفاقی  در  اندازه گیری های کارشناس نقشه برداری

دادگستری دارای حد معینی میباشد که بیشتر از ان را غلط یا اشتباه مینامند.

اندازه  هایی  که توسط کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری انجام میشود

و خطایش بیشتر از مقدار حد باشدمردود هستند. به این معنا که اگریک اندازه

در بین ۵ اندازه گیری مختلف به نظر خارج از حد برسد ممکن است صحیح یا

غلط باشد ولی اگر همان اندازه در بین ۲۰ اندازه گیری مختلف باز خارج از حد

باشد این مرتبه احتمال اشتباه بودن آن به مراتب زیادتر خواهد بود و باید از

ردیف اندازه گیریها حذف شود. در واقع حداکثر خطاکه کارشناس نقشه برداری

دادگستری  انجام میدهد  باید کمتر از انحراف معیار مقدار میانگین باشد اگر

مقدارخطا از انحراف معیار میانگین بیشتر باشد اشتباه محسوب میشود وباید

از لیست اندازه گیریها حذف شود.

رادین مپ

شرکت بازرگانی مهندسی رادین مپ باگروهی متخصص ومتعهددرزمینه نقشه

برداری و امور ثبتی آماده ارائه خدمات به شما عزیزان میباشد.

برای تهیه نقشه یو تی ام به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه فرمایید.

منبع: وکیل ایرانی

مطلب پیشنهادی

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس دادگستری

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس رسمی دادگستری نقشه یو تی ام با نظارت …

دیدگاهتان را بنویسید

کانال تلگرام