رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / آمار برداری از مراتع با استفاده از عکس هوایی

آمار برداری از مراتع با استفاده از عکس هوایی

تفسیر عکس هوایی

آماربرداری  از  مراتع  یعنی کسب  اطلاعات کمی و کیفی در مورد مراتع منطقه مورد

نظرکه بایدطرح مرتعداری برای آن تهیه گردد.این اطلاعات جهت تهیه طرح وتصمیم

گیری  در مورد برنامه ها از ملزومات اولیه میباشند.یک آمار برداری نامناسب میتواند

به  تصمیم  گیری  اشتباه در اداره  منابع مرتع منجر گردد.مسئله مهم در آمار برداری

تناسب  بین هزینه ها  و اطلاعات مورد نیازی برای رسیدن به هدف میباشد . یعنی

به عبارت دیگراطلاعات موردلزوم برای برنامه ریزی با حداقل هزینه ممکن تهیه گردد

.به  طور کلی یک آمار  برداری  باید طوری طراحی گردد که اطلاعات مورد نیاز را نه

بیشتر و  نه کمتربا کمترین هزینه ممکن به دست دهد.آماربرداری به طریقه زمینی

هم  ممکن  است ولی بررسی های انجام گرفته  نشان داده اند که هزینه های آمار

برداری بابکار گیری عکس های هوایی همراه با عملیات زمینی هزینه آمار برداری

را تا نصف تقلیل میدهد .

کاربرد  عکس  های  هوایی به عنوان اساس کار آماربرداری منابع مرتعی در آمریکا

از  سال  ۱۹۴۸  میلادی  مورد استفاده قرار گرفته و در بالا بردن کیفیت آماربرداری

مراتع به اثبات رسیده است.

 

مطلب پیشنهادی

نحوه انجام تفسیر عکسهای هوایی

نحوه انجام تفسیر عکسهای هوایی

نحوه انجام تفسیر عکسهای هوایی که به منظور بررسی عوارض طبیعی و مصنوعی زمین انجام …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام