رادین مپ
خانه / کارشناس رسمی نقشه برداری / آشنایی با برخی از اصلاحات و قوانین ثبتی

آشنایی با برخی از اصلاحات و قوانین ثبتی

کارشناس رسمی نقشه برداری

اصلاحات و قوانین ثبتی

نقشه برداری ثبتی(کاداستری)

عملیاتی همچون تفکیک ،مساحی و تهیه نقشه های مسطحاتی

و همچنین  تعیین حدود اربعه اراضی و املاک که به جهت ثبت مشخصات املاک و اراضی

صورت میگیرد.

کاداستر

سیستمی است که نقشه هندسی،موقعیت جهانی،اطلاعات حقوقی وسوابق ثبتی ملک درآن

ذخیره ،به روزرسانی و مدیریت میشوند.

به عبارت ساده تر نقشه کاداستر به شرح زیر است:

نقشه  کاداستر عبارت است ازنقشه وضع موجودبه علاوه اطلاعات حقوقی نظیر.لایه های

کاداستر این گونه تعریف میشوند.

در  کاداستر  رقومی، اطلاعات  مختلف نظیر نقشه های هندسی ،طول ابعاد،مساحت ملک ،

مشخصات ملک مالکین وسوابق ثبتی دررایانه ضبط واطلاعات موردلزوم برای استفاده های

گوناگون بایکدیگر تلفیق میشوند.این اطلاعات رالایه های کاداسترمیگویندکه دریک سیستم

بانک اطلاعاتی سرزمین (بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر) ذخیره میگردند.

در نقشه برداری  ثبتی  سه  مرحله  برداشت  محاسبه و ترسیم وجود داردولی تفاوت میان

نقشه برداری معمولی  که  عوارض  زمین  را  نشان میدهدبا نقشه برداری ثبتی این است

که  در نقشه برداری  ثبتی  علاوه  بر این که حدود ملک نشان داده میشود و نقشه  وضع

موجود تهیه میشود .اطلاعات حقوقی نیز باید در داخل نقشه گنجانده شوند .

پس نقشه  ثبتی یک نقشه  هندسی  حقوقی است یعنی علاوه بر اطلاعات فنی ومهندسی

باید اطلاعات حقوقی نظیر نیز در داخل آن نوشته شوند .

بنابراین برای تهیه نقشه ثبتی علاوه بر دانش فنی ،اطلاعات حقوقی نیز مورد نیاز میباشند.

در نتیجا  صرفا  مهندس نقشه بردار بودن برای تهیه نقشه ثبتی کافی نیست . پس دراین

جا برخی از قوانین و واژه هایی را که برای انجام عملیات تفکیک مورد نیازند ذکر میکنیم.

املاک

عبارت است  از   هر  چیزی که  در قبضه و تصرف باشد :مانند زمین یا هر چیزی دیگر که

متعلق  به  شخص  باشد  (قبضه)  به  معنی به دست گرفتن ،به مشت گرفتن ،به دست

آوردن چیزی مالک شدن ،تسلط و استیلا داشتن بر چیزی است.

اموال:عبارت  است  از آن چه در مالکیت شخص باشد .در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته

میشود که قابلیت داد و  ستد داشته باشد و از نظر اقتصادی،ارزش معامله کردن را داشته

باشد.

اموال مادی از نظر ماده ۱۱ قانون مدنی به دو دسته تقسیم میشوند.
اموال منقول

اموالی که از جایی به جای دیگر قابل انتقال است مانند پول ،خودرو و…

اموال غیر منقول

اموالی که از محلی به محل دیگر غیر قابل انتقال است.

عرصه و اعیان

به زمینی که در آن بنا احداث میشود عرصه و به ساختمان احداث شده در عرصه اعیان

گفته میشود.

مالکیت

حق اختیار یک شخص بر ملک یا چیز دیگر که به آن تعلق دارد به معنای مالکیت

شخص میباشد.

حدود اربعه 

به چهار جهت اصلی شمال،جنوب،شرق و غرب (حدود اربعه) گفته میشود.

 

زاویه انحراف 

زاویه بین شمال ثبتی و شمال جغرافیایی را زاویه انحراف مینامند.

تفکیک 

تقسیم یک قطعه زمین به قطعات کوچکتر را تفکیک میگویند.

طبقه زیرزمین

طبقه ای که ۵۰ درصد از ارتفاع آن پایین تر از گذر باشد زیرزمین نامیده میشود.

طبقه همکف 

طبقه ای که هم سطح ، سطح گذر است و یا حداکثر ۱۲۰ سانتی متر ارتفاع آن بیشتر

باشد..

درز انقطاع

فاصله ای که بین ساختمان های مجاور طبق استاندارد ۲۸۰۰ رعایت شده است.

دیوار اختصاصی

دیواری که به یک ملک یا یک واحد مستقل تعلق دارد.

دیوار اشتراکی

دیواری که بین دو ملک یا دو واحد مستقل مشترک است.

مفروزات

قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی جدا شده است.

مشاعات

قسمت هایی از ملک که بین مالکین مشترک و غیر قابل افراز است.

پاسیو

حیاط خلوت

تراس

بهار خواب

داکت

مجرا ،کانال

رمپ

سطحی  شیب دار است و برای  ایجاد ارتباط بین دو سطح دیگر میباشد.

فضای بر عرصه

قسمتی از عرصه که حدود زیرزمین و… به آن تعریف می شود.

 

 

مطلب پیشنهادی

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس دادگستری

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس رسمی دادگستری نقشه یو تی ام با نظارت …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام