رادین مپ
خانه / پلاک ثبتی

پلاک ثبتی

استعلام پلاک ثبتی

استعلام پلاک ثبتی

استعلام پلاک ثبتی که منظور از پلاک ثبتی ملک همان پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند است که یکی از مشخصه های اصلی هر ملکی است و با توجه به این پلاک ثبتی است که مرز ها و حدود اربعه ملک و هم چنین موقعیت ملک بر روی …

توضیحات بیشتر »

استعلام پلاک ثبتی زمین

استعلام پلاک ثبتی زمین

استعلام پلاک ثبتی زمین که این پلاک ثبتی منظور پلاک اصلی و فرعی مربوط به ملک است و مشخصه اصلی برای هر ملکی است و در سند های مالکیت نیز درج شده است و این پلاک ثبتی ملک است که تعیین کننده مرز ها و حدود اربعه ملک است و …

توضیحات بیشتر »

پلاک ثبتی ملک و زمین

پلاک ثبتی ملک و زمین

پلاک ثبتی ملک و زمین یا همان پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند های مالکیت که یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است و این پلاک ثبتی ملک است که مرزها و حدود اربعه ملک را تعریف میکند و امروزه با کمک این پلاک ثبتی کار …

توضیحات بیشتر »

استعلام پلاک ثبتی ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک برای املاکی که اسناد و مدارک دقیقی از آن ها در دسترس نیست و مالک قصد جانمایی ملک را دارد به چند صورت انجام می شود که یکی از آن ها از طریق برداشت یک مختصات از ملک توسط متقاضی و ارسال آن به کارشناس رسمی …

توضیحات بیشتر »

مفهوم پلاک ثبتی در سند

مفهوم پلاک ثبتی در سند

مفهوم پلاک ثبتی در سند پلاک ثبتی همان پلاک اصلی و فرعی موجود در سند های قدیمی است که شناسه اصلی برای هر ملکی بود. رادین مپ ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری مفهوم پلاک ثبتی در سند این پلاک ثبتی همان شماره پلاک مادر یا اصلی و شماره قطعه …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام