رادین مپ
خانه / نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام

تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه یو تی ام از ملک یا زمین که امروزه یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی است و هدف از تهیه این نقشه تعیین موقعیت ملک بر روی کره زمین است که با توجه به این نقشه سند مالکیت نیز صادر می شود و از آن جا که  …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام کارشناس رسمی داذگستری نقشه برداری نقشه ای است که در سازمان ها و ادارات دولتی دارای اعتبار است و مهر وامضای کارشناس رسمی دادگستری است که به نقشه تهیه شده اعتبار می دهد و امروزه این نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی برای هر …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام میراث فرهنگی

نقشه یو تی ام میراث فرهنگی

نقشه یو تی ام میراث فرهنگی که به منظور تعیین  محدوده حوزه میراث فرهنگی است که در هر شهری وجود دارد و بریا ثبت این محدوده در سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید از طریق تهیه  نقشه یو تی ام  این کار انجام  شود که یکی از وظایف …

توضیحات بیشتر »

آموزش تهیه نقشه یو تی ام

آموزش تهیه نقشه یو تی ام

آموزش تهیه نقشه یو تی ام با استفاده از نرم افزار کاربردی اتوکد و همچنین ابزار دقیق نقشه برداری مانند  دوربین و یا  جی پی اس های دو فرکانسه و سه فرکانسه انجام می شود که امروزه این نقشه یو تی ام یکی از مهمترین مدارک برای هر ملکی است. …

توضیحات بیشتر »

چگونه نقشه یو تی ام تهیه کنیم

چگونه نقشه یو تی ام تهیه کنیم

چگونه نقشه یو تی ام تهیه کنیم و این نقشه به چه منظور تهیه می شود را در ادامه به طور کامل بررسی می کنیم زیرا نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک  اصلی  برای هر  ملکی است  و برای  مراجعه  به سازمان های دولتی در ارتباط با امور  …

توضیحات بیشتر »

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام ملک

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام ملک

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام ملک به منظور تهیه سند تک برگ برای ملک یا برای استفاده در سازمان های  دولتی مانند شهرداری و منابع طبیعی یا میراث فرهنگی و یا اداره آب و برق و گاز تهیه  می شود که  برای ارائه  این نقشه به سازمان های دولتی …

توضیحات بیشتر »

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام که به منظور تهیه سند یا گرفتن مجوز ساخت و ساز و تمامی امور مربوط  به ملک امروزه باید حتما یک  نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود که این نقشه یو تی ام نیز توسط کارشناس  رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه می …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام