رادین مپ
خانه / جانمایی ملک

جانمایی ملک

کارشناس جانمایی ملک

کارشناس جانمایی ملک

کارشناس جانمایی ملک به منظور تعیین  موقعیت یک ملک  بر روی زمین به همراه رعایت حدود اربعه ملک این کار را انجام می دهد که انجام کار جانمایی ملک و تهیه نقشه یو تی ام حاصل از این کار تنها زمانی در سازمان های  دولتی اعتبار  دارد که توسط کارشناس …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ملک برای سند تک برگ

جانمایی ملک برای سند تک برگ

جانمایی ملک برای سند تک برگ به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین به همراه جانمایی دقیق مرزها و حدود اربعه ملک انجام می شود که در نهایت کار جانمایی ملک یک نقشه یو تی ام از ملک چاپ می شود که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری …

توضیحات بیشتر »

تعیین حدود اربعه ملک

تعیین حدود اربعه ملک

تعیین حدود اربعه ملک به این معنا است که اندازه چهار طرف ملک (شمال ,شرق , جنوب , غرب ) و همسایگی های این چهار طرف مشخص شود که در سند  های مالکیت  ملکی اعم  از سند  منگوله دار  و سند  تک برگ نیز تعریف شده است و یکی  از …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی ملک در تهران

تهیه نقشه جانمایی ملک در تهران

تهیه نقشه جانمایی ملک در تهران به منظور ثبت موقعیت دقیق ملک بر روی زمین به همراه رعایت دقیق مرز ها و حدود اربعه ملک  در سیستم کاداستر  کشور تهیه می شود که جانمایی ملک یکی از دقیق ترین کارهادر زمینه  امور ثبتی و ملکی در نقشه برداری است که …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ملک با دقت مطلوب

پیدا کردن آدرس از پلاک ثبتی

جانمایی ملک با دقت مطلوب جانمایی ملک برای تعیین موقعیت ملک نسبت به زمین انجام می شود و اساس کار سازمان های ثبت است و قسمتی از کار تهیه نقشه یو تی ام است. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری جانمایی ملک با دقت مطلوب برای جانمایی ملک راه …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام