رادین مپ
خانه / تفکیک آپارتمان ها

تفکیک آپارتمان ها

کارشناس برای تفکیک آپارتمان

کارشناس برای تفکیک آپارتمان

کارشناس برای تفکیک آپارتمان به منظور اندازه گیری هر واحد آپارتمانی و تهیه نقشه های هر واحد تعیین می شود کارشناس برای تفکیک آپارتمان امروزه اکثر ملک ها  در شهر ها  به صورت آپارتمان  در چند طبقه هستند که برای هر واحد به صورت جداگانه باید  سند مالکیت  صادر شود …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان برای سند

تفکیک آپارتمان برای سند

تفکیک آپارتمان برای سند تک برگ به صورت جداگانه برای هر واحد توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود. تفکیک آپارتمان برای سند امروزه سند مالکیت برای ملک از نوع سند  تک برگ است که تفاوت اصلی  آن با سند منگوله دار در این است که باید موقعیت …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان

تفکیک آپارتمان

تفکیک آپارتمان با نظارت مهندس نقشه بردارنظام مهندسی برای شهرداری انجام میشود. تفکیک آپارتمان عبارت است ازتخصیص سند های مستقل به واحد های آپارتمانی،ملکی که دارای سندی واحد است.عملیات تفکیک آپارتمان توسط کارشناس نقشه برداری عضو سازمان نظام مهندسی  (دارای پروانه اشتغال بکارو گواهینامه تفکیک آپارتمانی )  انجام میشود.

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان

تفکیک آپارتمان ازطریق نظام مهندسی

تفکیک آپارتمان تفکیک آپارتمان ازطریق نظام مهندسی انجام میشود.جهت تهیه نقشه تفکیک باید به نظام مهندسی مراجعه کرده و تفکیک آپارتمان خود را درخواست نمایید. نظام مهندسی بعد از درخواست شما و پرداخت هزینه مهندس نقشه بردار  جهت  تفکیک  آپارتمان  را انتخاب و به شما معرفی میکند. مهندس نقشه بردار …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان با دقت مطلوب

تفکیک آپارتمان با دقت مطلوب

تفکیک آپارتمان با دقت مطلوب تفکیک آپارتمان با دقت مطلوب با استفاده از مهندس نقشه بردار عضو سازمان نظام مهندسی انجام می شود. در  صورتی که شما قصد تفکیک آپارتمان خود را دارید می توانید به سازمان نظام مهندسی مراجعه فرمایید و بعد  از  مراحل  لازم به شما مهندس نقشه …

توضیحات بیشتر »

املاک مشاعی و تفاوت افراز و تفکیک و تقسیم و تجمیع

تفاوت افراز و تفکیک

افراز و تفکیک تفاوت افراز و تفکیک تقسیم  قطعه اصلی به قطعات کوچکتر را تفکیک می گویند.برای قطعات تفکیک شده به صورت مفروز صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه تنظیم و تنظیم تقسیم نامه انجام می شود. امور تفکیک در اداره ثبت انجام می شود و بعد از …

توضیحات بیشتر »

جابه جایی قطعات تفکیکی زمین مسکونی

جا به جایی قطعات تفکیکی

جابه جایی قطعات تفکیکی جا به جایی قطعات تفکیکی به معنای عدم استقرار هر قطعه از زمین در محل مکانی خود میباشد. ناشی  از اشتباه در پیاده کردن یک یا دو قطعه از قطعات تفکیکی است که به علت عدم دقت و توجه نکردن  به نقطه ثابت در نقشه تفکیکی رخ …

توضیحات بیشتر »

تفکیک عرصه

ماده 101 قانون شهرداری

تفکیک ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تفکیک عرصه مهندس  نقشه  بردار طبق سلیقه متقاضی نقشه تفکیکی را با رعایت ضوابط و مقررات شهرداری ترسیم میکند. قبل از شروع تفکیک نقشه  ملک باید در راستای اجرای ماده ۱۰۱ قانون توسط شهرداری تایید شود. و در یکی از دفاتر اسناد رسمی تقاضای تفکیک ملک …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام