رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس هوایی قدیم

تفسیر عکس هوایی قدیم

تفسیر عکس هوایی قدیم به منظور تعیین مرزهای بین دو ملک یا تعیین قدمت یک بنا انجام می شود و معمولا تفسیر عکس هوایی را برای ارائه  تامین دلیل به دادگاه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود تا با استفاده از این تامین دلیل ارائه شده طرح …

توضیحات بیشتر »

هزینه تفسیر عکس هوایی

هزینه تفسیر عکس هوایی

هزینه تفسیر عکس هوایی که به منظور ارائه تامین دلیل به دادگاه یا تعیین قدمت یک بنا انجام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود بر اساس نوع کار و نوع عکس های هوایی تعیین قیمت می شود. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری  هزینه …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای به منظور ارائه تامین دلیل برای دادگاه برای حل اختلافات ملکی است که باید حتما توسط کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری نوشته و مهر و امضا شود برای ارائه به دادگاه اعتبار داشته باشد در غیر این صورت فاقد اعتبار است. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی برای دادگاه

تفسیر عکس هوایی برای دادگاه

تفسیر عکس هوایی برای دادگاه و ارائه تامین دلیل برای دعواهای ملکی تهیه می شود که این تامین دلیل باید حتما توسط یک کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه شود زیرا باید مورد تایید دادگاه باشد. تفسیر عکس هوایی برای دادگاه عکس هوایی که به صورت زوج عکس است و …

توضیحات بیشتر »

استفاده عکس هوایی برای ثبت

استفاده عکس هوایی برای ثبت

استفاده عکس هوایی برای ثبت نیز اتفاق می افتد و از این عکس ها نیز برای جانمایی ملک استفاده می شود.   استفاده عکس هوایی برای ثبت   عکس های هوایی که از طریق عکس برداری های هوایی توسط ماهواره ها و هواپیما  از مناطق انجام شده است و در …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی تفسیر

تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی تفسیر انجام میشود. عکس هوایی از برداشت عوارض سطح زمین توسط دوربین های عکس برداری ازارتفاع بالا تهیه میشود که به وسیله هواپیما انجام میشود.  برای پروژه های عمرانی مانند راهسازی ، محیط زیست و کشاورزی، هواشناسی،برنامه ریزی شهری،مسائل نظامی، مطالعات زمین شناسی، تفسیر و تهیه نقشه از عکس هوایی استفاده میشود.

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه ازعکس هوایی

تهیه نقشه از عکس هوایی

تهیه نقشه از عکس هوایی با استفاده از کارشناس تفسیر عکس هوایی انجام میشود. با استخراج اطلاعات مکانی ازعکس های هوایی که با پهپاد یا هواپیما به دست می آید نقشه تولید میشود که با عملیات اندازه گیری و تفسیربرروی  عکس هوایی صورت میگیرد.

توضیحات بیشتر »

کاربرد تفسیر عکس هوایی در بررسی تغییرات گستره جنگل ها

تفسیر عکس هوایی با استفاده از کارشناس تفسیر

تفسیر عکس هوایی با استفاده از کارشناس تفسیر عکس هوایی شرکت رادین مپ انجام میشود. مناطق جنگلی از مهمترین منابع کشور هاست ودردوره های اقلیمی و انسانی  برای برنامه ریزی آینده  مهم است . با تفسیرعکس هوایی یک منطقه از جنگل میتوان تغییرات سطح و تراکم تاج پوشش منطقه درشیب ها و ارتفاع های مختلف را بررسی کرد.

توضیحات بیشتر »

کارشناس تفسیر عکس هوایی

کارشناس تفسیر عکس هوایی

کارشناس تفسیر عکس هوایی کارشناس تفسیر عکس هوایی وظیفه تفسیرعکس هوایی را برعهده دارد که مفسر عکس هوایی نامیده میشود. با استفاده از تفسیر عکس هوایی عوارض موجود در منطقه قابل شناسایی میباشد و نوع کاربری ملک در سال های مربوط مشخص میشود. ممکن است یک زمین در سال های …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی کشاورزی

تفسیر عکس هوایی کشاورزی

تفسیر عکس هوایی کشاورزی تفسیر عکس هوایی کشاورزی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری انجام میشود. با استفاده ازروش تفسیرعکس هوایی تشخیص اراضی از لحاظ دایر، بایروموات انجام میشود و نوع کاربری و سابقه آن مشخص میشود و دیگر اطلاعات مانند تعیین حدود ثبتی و اراضی مزروعی و باغی ، …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام