رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی تفسیر

تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی تفسیر انجام میشود. عکس هوایی از برداشت عوارض سطح زمین توسط دوربین های عکس برداری ازارتفاع بالا تهیه میشود که به وسیله هواپیما انجام میشود.  برای پروژه های عمرانی مانند راهسازی ، محیط زیست و کشاورزی، هواشناسی،برنامه ریزی شهری،مسائل نظامی، مطالعات زمین شناسی، تفسیر و تهیه نقشه از عکس هوایی استفاده میشود.

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه ازعکس هوایی

تهیه نقشه از عکس هوایی

تهیه نقشه از عکس هوایی با استفاده از کارشناس تفسیر عکس هوایی انجام میشود. با استخراج اطلاعات مکانی ازعکس های هوایی که با پهپاد یا هواپیما به دست می آید نقشه تولید میشود که با عملیات اندازه گیری و تفسیربرروی  عکس هوایی صورت میگیرد.

توضیحات بیشتر »

کاربرد تفسیر عکس هوایی در بررسی تغییرات گستره جنگل ها

تفسیر عکس هوایی با استفاده از کارشناس تفسیر

تفسیر عکس هوایی با استفاده از کارشناس تفسیر عکس هوایی شرکت رادین مپ انجام میشود. مناطق جنگلی از مهمترین منابع کشور هاست ودردوره های اقلیمی و انسانی  برای برنامه ریزی آینده  مهم است . با تفسیرعکس هوایی یک منطقه از جنگل میتوان تغییرات سطح و تراکم تاج پوشش منطقه درشیب ها و ارتفاع های مختلف را بررسی کرد.

توضیحات بیشتر »

کارشناس تفسیر عکس هوایی

کارشناس تفسیر عکس هوایی

کارشناس تفسیر عکس هوایی کارشناس تفسیر عکس هوایی وظیفه تفسیرعکس هوایی را برعهده دارد که مفسر عکس هوایی نامیده میشود. با استفاده از تفسیر عکس هوایی عوارض موجود در منطقه قابل شناسایی میباشد و نوع کاربری ملک در سال های مربوط مشخص میشود. ممکن است یک زمین در سال های …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی کشاورزی

تفسیر عکس هوایی کشاورزی

تفسیر عکس هوایی کشاورزی تفسیر عکس هوایی کشاورزی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری انجام میشود. با استفاده ازروش تفسیرعکس هوایی تشخیص اراضی از لحاظ دایر، بایروموات انجام میشود و نوع کاربری و سابقه آن مشخص میشود و دیگر اطلاعات مانند تعیین حدود ثبتی و اراضی مزروعی و باغی ، …

توضیحات بیشتر »

تفسیرعکس هوایی برای ارائه به دادگاه

تفسیرعکس هوایی برای ارائه به دادگاه

تفسیرعکس هوایی برای ارائه به دادگاه تفسیرعکس هوایی برای ارائه به دادگاه  توسط کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری انجام  میشود. برای استخراج اطلاعات از یک زمین در سال های دوریک روش منطقی وبا دقت استفاده ازعکس هوایی آن منطقه میباشد. یک مفسر عکس هوایی این توانایی را دارد که مشخصات …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری

تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری

تفسیر عکس هوایی کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری انجام میشود. با استفاده از روش تفسیر ، عوارض موجود در یک منطقه در تاریخ سال های  تهیه عکس توسط مفسر با توجه به نوع کاربری آن هامشخص میشود.با استفاده از این روش کلیه …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکس هوایی تفسیر  عکس هوایی  با استفاده  از  متخصصین کارشناس رسمی نقشه برداری در حداقل زمان انجام می شود. چنانچه  شما یک قطعه زمین داشته باشید که مالک آن در واقع شما هستی اما بنا به دلایلی ثبت اراضی ملی شده باشد برای ثابت شدن مالکیت شما نیاز است …

توضیحات بیشتر »

مدیریت و برنامه ریزی برای اداره مراتع با تفسیر عکس های هوایی

عکس های هوایی

مدیریت و برنامه ریزی عکس  های  هوایی  در مناطقی که نقشه تپوگرافی با دقت مناسب در دسترس ندارند میتوانند برای اداره مراتع کاربرد مفیدی داشته باشند. مدیر یک طرح مرتعداری برنامه های خود را مانند مناطقی که باید  اصلاح شوند و یا محصور گردنند یا در صورت توسعه به طرح …

توضیحات بیشتر »

کاربرد عکس های هوایی در اندازه گیری فاصله و جهت

کاربرد عکس های هوایی در اندازه گیری فاصله و جهت

تفسیر عکس هوایی کاربرد عکس های هوایی در اندازه گیری فاصله و جهت در بسیاری از موارد لازم است که نقاطی از عکس هوایی در روی زمین مشخص و پیاده شوند. در  آمار برداری  جنگل  برای  محاسبه حجم  توده  جنگلی به کمک عکس های هوایی،بعضی قطعات نمونه که در آن …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام