رادین مپ
خانه / نقشه یو تی ام / کارشناس تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام که به منظور تهیه سند یا گرفتن مجوز ساخت و ساز

و تمامی امور مربوط  به ملک امروزه باید حتما یک  نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود

که این نقشه یو تی ام نیز توسط کارشناس  رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه

می شود و هم مهر و امضا می شود.

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام

کارشناسی که برای انجام امور مربوط به ملک اعم از تهیه نقشه یو تی ام یا جانمایی

ملک کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری است زیرا زمانی که نقشه یو تی ام

از ملک تهیه می شود باید  حتما توسط  کارشناس رسمی  دادگستری نقشه برداری

مهر و امضا می شود تا دارای اعتبار شود.

پس برای تهیه نقشه یو تی ام از ملک خود باید به سراغ کارشناس رسمی دادگستری

نقشه  برداری  بروید  و با  درخواست  نقشه یو تی ام و  بررسی  مدارک  ملک توسط

کارشناس در  محل ملک  حضور  پیدا می کنند  و با استفاده  از تجهیزات نقشه برداری

مختصات گوشه ها و شکستگی های ملک را برداشت می کنند و بعد از آن با استفاده

از سیستم های ترسیمی یک نقشه از ملک ترسیم می شود با توجه به مختصات های

برداشت شده که این مختصات ها  مختصات یو تی ام نیست و برای برداشت مختصات

یو تی ام  باید یک  نقشه از  محدوده ملک  از سازمان نقشه برداری  تهیه شود  که با

جانمایی ملک در این نقشه مختصات های یو تی ام از گوشه های ملک را برداشت می

کنند و در نقشه نیز درج می کنند  و در نهایت  این نقشه  چاپ شده  توسط کارشناس

رسمی دادگستری نقشه برداری  مهر و امضا می شود و  به دست مالک می رسد تا

برای انجام امور اداری مربوطه اقدام کند  و در صورتی که نقشه  دارای این مهر و امضا

نباشد در اصل فاقد اعتبار است و مورد تایید سازمان های دولتی نیست.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام

مطلب پیشنهادی

انجام یو تی ام در تهران

انجام یو تی ام در تهران

انجام یو تی ام در تهران که به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام