رادین مپ
خانه / نقشه یو تی ام / نقشه یو تی ام جهت تشخیص مرز املاک

نقشه یو تی ام جهت تشخیص مرز املاک

نقشه یو تی ام جهت تشخیص مرز املاک

نقشه یو تی ام جهت تشخیص مرز املاک مورد استفاده قرار میگرد و کمک میکندکه مرزملک نسبت

به املاک مجاور مشخص شود.

چنانچه با استفاده از اسناد و مدارک مربوط به ملک مرز ملک قابل شناسایی نباشد میتوان از دیوار ،

میله ، نرده ، چینه ، سنگچین ، و نظیر این موارد کمک گرفت اما برای اراضی کشاورزی ، باغات و…

که فاقد دیوار ، نرده و… باشد تشخیص مرز به سادگی امکان پذیر نیست وعوارضی مانند نهر، مسیر

جوی ، درختان حاشیه زمین و موارد مشابه به عنوان مرز تعیین میشود.

ماده ۱۳۵قانون مدنی

درخت و حفیره و نحو آن ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

کاشت  درختان  در هر زمین به معنای متعلق بودن آن ها به زمین است و با آن ها میتوان مرز را

تشخیص داد.

و دیگر موارد ذکر شده میتوانند به عنوان راهنما به ما در توانایی تشخیص مرز ها کمک کنند.

اما بهترین گزینه ممکن استفاده از نقشه  ثبتی یا نقشه یو تی ام است که بااستفاده ازآن مساحت

و حدود اربعه و موقعیت ملک تعیین میشود.

در  این  روش  باید  به  کمک مالک حدود زمین به همراه شکستگی هایی که زمین دارد مشخص

شود  و  مهندس بعد  از ایستگاه گذاری های مناسب طوری که دید کافی نسبت به عوارض داشته

باشد عملیات برداشت را انجام میدهد و نقشه تهیه میشود.

بعد  از  تهیه نقشه هدف نقشه ای است که در سیستم مختصات یو تی ام به دست آید زیرا نقشه

ای که تهیه شده درسیستم مختصات محلی به دست آمده است وباید تبدیل به نقشه ی یو تی ام

شود  برای  این منظور نقشه زمین در نقشه هوایی ۱٫۲۰۰۰ جانمایی میشود و مختصات یو تی ام

UTM  گوشه های ملک استخراج میشود و نقشه یو تی ام تهیه میشود.

کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری

تابه اینجا روش تهیه نقشه یو تی ام با استفاده از دوربین نقشه برداری بوداما میتوان ازجی پی اس

چندفرکانسه هم برای تهیه نقشه استفاده کردوبه دلیل متصل بودن جی پی اس به ماهواره مختصات

استخراج شده در سیستم مختصات یو تی ام تعریف شده است و دیگر عمل جانمایی بر روی نقشه

۱٫۲۰۰۰  انجام  نمیشود  و خروجی  برداشت با جی پی اس چند فرکانسه  مختصات یو تی ام  UTM

میباشد.

نقشه یو تی ام جهت تشخیص مرز املاک

کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری

کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری وظیفه ی تهیه نقشه های ثبتی که دارای ارزش حقوقی

هستند  را  برعهده دارد و نقشه های ثبتی که برای اداره ثبت و … تهیه میشوند باید ممهور به مهر

کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری باشند .

 

 

 

مطلب پیشنهادی

تهیه نقشه یو تی ام برای ثبت

تهیه نقشه یو تی ام برای ثبت

تهیه نقشه یو تی ام برای ثبت امروزه یکی از مدارک اصلی برای گرفتن سند …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام