رادین مپ
خانه / نقشه یو تی ام / نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت ملک بازداشتی

نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت ملک بازداشتی

نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت ملک بازداشتی

نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت ملک بازداشتی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری انجام میشود.

بازداشت  ملک  به معنای توقیف حق مالکیت ملک میباشد و نتیجه آن محدود کردن سلطه مالکیت است و

معمولا به دلایل حقوقی مانند تخلف و… مالکیت ملک تحدید میشود.

وقتی مراجع قضایی وضعیت ثبتی ملک را استعلام کند و با مشخص شدن پلاک ثبتی و مشخصات مالکیت ،

وضعیت ثبتی ملک جاری اعلام شود درصورتی که تقاضای ثبت پذیرفته شده باشد و آگهی های نوبتی منتشر

و مهلت اعتراض به اصل ملک منقضی شده باشد ملک قابل بازداشت است و ملک ازنقل و انتقال مصون نگه

داشته  میشود و چنانچه ملک فاقد سابقه ثبت در اداره ثبت باشد به دست آوردن اطلاعات ملک از اداره ثبت

امکان پذیر نیست .

مراحل روش بازداشت املاک جاری (ثبت نشده) از مراجع صلاحیت دار

-دستور بازداشت از مراجع صلاحیت دار به اداره ثبت ارائه شود.

-ثبت نامه در دفتر اندیکاتور انجام و به دفتر املاک بازداشتی توسط مسئول اداره ارسال شود.

-برای پیوست به پرونده و ارسال به دفتر املاک بازداشتی به بایگانی ارسال شود.

-بررسی و تهیه نامه بازداشت ملک توسط متصدی دفتر بازداشتی پس از احراز مالکیت انجام شود.

-نامه بازداشت ملک توسط مسئول اداره به امضاء برسد.

-صدورنامه بازداشت ملک دردفتر اندیکاتور انجام شود.

-نامه به مرجع مربوط ارسال شود.

طبق ماده ۲ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک دفتر املاک توقیف شده باید مجلد باشد و تمام صفحات آن

ممهور به مهر و امضاء دادسرا باشد .

طبق ماده ۴ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک

پس از اتمام دفتر مسئول آن باید تعداد شماره های ثبت را در آخر دفتر قید ، بسته و امضا نماید.

رایانه دفتر بازداشتی

در رایانه دفتر بازداشتی اسامی اشخاص ممنوع المعامله واملاک بازداشت شده ثبت میشود و ابتدا بازداشت

ملک در رایانه ثبت میشود.

دردفتراملاک توقیف شده و رایانه موارد زیر ثبت میشود.

-تاریخ ثبت نامه در دفتربازداشتی

-شماره و تاریخ صدور نامه

-دادگاه

-محکوم به

-محکوم علیه

-حدود و مشخصات ملک بازداشتی

-کد پستی و بخش ثبتی ملک

-پلاک ثبتی

-تاریخ وصول اطلاع بازداشت به دفتر املاک

-تاریخ رفع بازداشت

-ملاحضات

روش عملی بازداشت ملک در اداره ثبت

وقتی  دستور  بازداشت  ملک  از  مراجع  صلاحیت  دار  به  اداره  ثبت  ارائه شود ، در  دفتر  اندیکاتور ثبت

نامه انجام میشود و برای پیوست به پرونده و ارسال به دفتر بازداشتی به بایگانی ارسال میشود.

و نامه برای احراز مالکیت به دفتر املاک ارجاع میشود و بعد به دفتر املاک بازداشتی ارسال میشود.

و نامه به مهر و امضاء میرسد و به مرجع مربوط ارسال میشود.

چنانچه  طلب  کار نسبت  به  مالک  ملک  بازداشتی  بیش  از  یک نفر باشد حق تقدم برای کسی است که

توقیف ملک را زود تر انجام داده است و بر سایر طلبکاران مقدم است و طلب خود را وصول کند.

بنابراین  لازم  است  که  وقتی نسبت  به  بازداشت  ملک  اقدام میشود آدرس دقیق ملک به دست آید زیرا

در  هنگام  استعلام  فقط   پلاک  ثبتی  ملک  مشخص  میشود  و  در سند های دفترچه ای آدرسی از ملک

نوشته  نشده  و  برای  به  دست  آوردن  آدرس  ملک  باید  جانمایی  پلاک ثبتی  انجام شود که برای این

کار به کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری مراجعه میشود.

برای جانمایی پلاک ثبتی نیاز به  بانک  اطلاعات  ثبتی  ملک با نقشه یو تی ام ملک است که با هم تطبیق

داده شوند و موقعیت دقیق ملک به دست آید.

بانک  اطلاعات ثبتی شامل  نقشه ثبتی منطقه  مربوط  به ملک است که برای به دست آمدن حدود تقریبی

ملک است.

 

نمونه نقشه ثبتی که زیر نمایش داده شده است .

نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت ملک

 

 

اما  در  مواقعی توقیف  کننده  ملک  آدرس  ملک  را در اختیار دارد که  دیگر نیاز به جانمایی پلاک ثبتی

ملک نیست و فقط نقشه برداری از ملک انجام میشود و نقشه یو تی ام ملک به دست می آید.

نمونه نقشه یو تی ام ملک که در زیر نمایش داده شده است.

نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت ملک

مطلب پیشنهادی

تهیه نقشه یو تی ام برای ثبت

تهیه نقشه یو تی ام برای ثبت

تهیه نقشه یو تی ام برای ثبت امروزه یکی از مدارک اصلی برای گرفتن سند …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام