رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / عکس برداری بهاری

عکس برداری بهاری

تفسیر عکس های هوایی

عکس برداری بهاری

در این فصل از سال ،برگ درختان خزان کننده (پهن برگ ها) به رنگ سبز زرد کمرنگ است

ولی  درختان  همیشه سبز (سوزنی برگ ها) طبق معمول دارای رنگ سبز تیره اند .بنابراین

اگر  هدف،تشخیص سوزنی برگ ها از پهن برگ ها باشد،عکس برداری در این فصل مفید

است. حسن بزرگ این فصل ازنظر عکس برداری جنگلی ،بلندی ارتفاع خورشید و در نتیجه

کوتاهی  سایه است و ضمنا به لحاظ تنک بودن پوشش درختان خزان کننده امکان دیدن

پوسته  زمین  را  نیز میسر  میسازد . البته در این فصل اشکوب های مختلف جنگلی همه

با  هم  دارای برگ  نمی شوند ،در نتیجه ،امکان دارد که بتوان عوارض اشکوب زیرین را از

بالا دید.

از  طرفی  به  لحاظ  کوتاهی مدت عکس برداری و تنوع در میزان رنگ برگ ها نسبت به

ارتفاعات  مختلف ، ممکن است در تشخیص گونه ها اشکال ایجاد شود . به همین لحاظ

میتوان گفت که برای امور جنگل بانی و تفسیر ،عکس برداری بهاره کمتر استفاده میگردد .

به خصوص ،درمناطق جنگلی شمال که یک گونه گیاهی ممکن است در ارتفاعات مختلف

روئیده شود و مسلما همه ی آن ها هم زمان با هم دارای برگ نمی گردند.

فیلم وفیلتر برای عکس برداری بهاری فیلم پان کروماتیک و فیلتر زرد می باشد و چنانچه

هدف ،مطالعه رنگ گیری برگ درختان باشد ،فیلم های رنگی نیز مفید است.

مطلب پیشنهادی

کارشناس تفسیر عکس ماهواره ای

کارشناس تفسیر عکس ماهواره ای

کارشناس تفسیر عکس ماهواره ای و هوایی که به منظور جانمایی ملک یا ارائه تامین …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام