رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکس هوایی

تفسیر  عکس هوایی  با استفاده  از  متخصصین کارشناس رسمی نقشه برداری در حداقل زمان انجام

می شود.

چنانچه  شما یک قطعه زمین داشته باشید که مالک آن در واقع شما هستی اما بنا به دلایلی ثبت اراضی

ملی شده باشد برای ثابت شدن مالکیت شما نیاز است که در دادگاه بر اساس شواهدی ادعای شما ثابت

شود.

بنابراین نیاز است که نوع کاربری زمین وعوارض موجود در آن مشخص شود درسال هایی که زمین تحت

مالکیت  شما بوده  است.

برای این کارنیازاست که شما یک زوج عکس هوایی درسال هایی که زمین تحت مالکیت شما بوده  تهیه

نمایید و  با استفاده از یک مفسر عکس هوایی نوع کاربری زمین و عوارض آن را مشخص کنید و بعد از

تفسیر کامل ازعکس هوایی ،اطلاعات استخراج شده را به دادگاه ارائه کنید که طبق شواهد ارائه شده رای

دادگاه مبنی بر صدق و صحت مالک بودن یا نبودن شما صادر می شود.

مطلب پیشنهادی

هزینه تفسیر عکس هوایی

هزینه تفسیر عکس هوایی

هزینه تفسیر عکس هوایی که به منظور ارائه تامین دلیل به دادگاه یا تعیین قدمت …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام