رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / تفسیر عکس هوایی کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری

تفسیر عکس هوایی کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری

تفسیر عکس هوایی کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری

تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری انجام میشود.

با استفاده از روش تفسیر ، عوارض موجود در یک منطقه در تاریخ سال های  تهیه

عکس توسط مفسر با توجه به نوع کاربری آن هامشخص میشود.با استفاده از این

روش کلیه اطلاعات مد نظر مربوط به  عوارض  زمین  در سال های  مربوطه  قابل

استخراج است و برای اداره های دولتی و یا دادگاه قابل ارائه است.

برای تهیه عکس هوایی  باید به  سازمان  نقشه برداری  کشور  مراجعه  و  عکس

هوایی مربوط به سال مدنظر را درخواست و یا  توسط  یک  شرکت  نقشه برداری

که کار تفسیر را انجام میدهد عکس هوایی را درخواست فرمایید.

برای تفسیر عکس هوایی به کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری  مراجعه

فرمایید.

مطلب پیشنهادی

تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی تفسیر

تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی تفسیر انجام میشود. عکس هوایی از برداشت عوارض سطح زمین توسط دوربین های عکس برداری ازارتفاع بالا تهیه میشود که به وسیله هواپیما انجام میشود.  برای پروژه های عمرانی مانند راهسازی ، محیط زیست و کشاورزی، هواشناسی،برنامه ریزی شهری،مسائل نظامی، مطالعات زمین شناسی، تفسیر و تهیه نقشه از عکس هوایی استفاده میشود.

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام