رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / کاربرد تفسیر عکس هوایی در بررسی تغییرات گستره جنگل ها

کاربرد تفسیر عکس هوایی در بررسی تغییرات گستره جنگل ها

کاربرد تفسیر عکس هوایی در بررسی تغییرات گستره جنگل ها

تفسیر عکس هوایی با استفاده از کارشناس تفسیر عکس هوایی شرکت رادین مپ انجام میشود.

مناطق جنگلی از مهمترین منابع کشور هاست ودردوره های اقلیمی و انسانی  برای برنامه ریزی آینده

مهم است .

با تفسیرعکس هوایی یک منطقه از جنگل میتوان تغییرات سطح و تراکم تاج پوشش منطقه درشیب

ها و ارتفاع های مختلف را بررسی کرد.

دراین روش طبقات تراکمی تاج پوشش تعیین و مرز بین طبقات تفکیک میشود وبه صورت پلی گون

های بسته ترسیم و مساحت آن ها با هم مقایسه میشود.

و در ادامه نقشه های شیب و ارتفاع  با استفاده از نرم افزار ArcView تهیه میشوند و با نقشه های

تراکمی منطقه تلفیق داده میشوند و میزان تغییرات جنگل درطبقات مختلف شیب و ارتفاع به دست

می آید.

شرکت رادین مپ  با تجربه مناسب در تفسیرعکس های هوایی آماده ارائه خدمات به شما عزیزان

میباشد.

 

مطلب پیشنهادی

هزینه تفسیر عکس هوایی

هزینه تفسیر عکس هوایی

هزینه تفسیر عکس هوایی که به منظور ارائه تامین دلیل به دادگاه یا تعیین قدمت …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام