رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / تصویر ارتوفتو

تصویر ارتوفتو

تصویر ارتوفتو

ارتوفتو با استفاده از نقاط کنترل و نقاط گرهی که به عکس هوایی معرفی میشود ایجاد میشود

،لذا عکس هوایی را نمیتوان به عنوان نقشه مورد استفاده قرار داد وبا تبدیل آن به ارتو میتوان

از آن به عنوان یک نقشه که شامل اندازه ودقت مناسب است استفاده کرد.

برای ایجاد یک تصویر ارتو نیاز به چند تصویر یا یک تصویر با تعداد نقاط کنترل مناسب میباشد.

دقت ارتو به مقیاس تصویر وابسته است وهرچه مقیاس کوچکتر باشددقت کمتروهرچه مقیاس

بزرگ تر باشد دقت بیشتراست.

در برخی از پروژه ها نیاز به نقاط کنترل برای رسیدن به دقت مناسب میباشد که با نقشه برداری

با استفاده از جی پی اس امکان پذیر است.

ارتوفتو

 

مطلب پیشنهادی

تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی تفسیر

تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی تفسیر انجام میشود. عکس هوایی از برداشت عوارض سطح زمین توسط دوربین های عکس برداری ازارتفاع بالا تهیه میشود که به وسیله هواپیما انجام میشود.  برای پروژه های عمرانی مانند راهسازی ، محیط زیست و کشاورزی، هواشناسی،برنامه ریزی شهری،مسائل نظامی، مطالعات زمین شناسی، تفسیر و تهیه نقشه از عکس هوایی استفاده میشود.

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام