رادین مپ
خانه / تفکیک آپارتمان ها / املاک مشاعی و تفاوت افراز و تفکیک و تقسیم و تجمیع

املاک مشاعی و تفاوت افراز و تفکیک و تقسیم و تجمیع

افراز و تفکیک

تفاوت افراز و تفکیک

تقسیم  قطعه اصلی به قطعات کوچکتر را تفکیک می گویند.برای قطعات تفکیک شده به صورت مفروز

صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه تنظیم و تنظیم تقسیم نامه انجام می شود.

امور تفکیک در اداره ثبت انجام می شود و بعد از آن صورت مجلس تفکیکی تنظیم می شود که شامل

مساحت و حدود اربعه قطعات تفکیک شده برای تنظیم سند مالکیت برای قطعات می باشد.

 

تفاوت افراز و تفکیک

تفکیک  زمین و آپارتمان سابقه طولانی در اداره ثبت دارد و جایگاه خود را در ثبت تثبیت کرده  است

و  در  آن  مفروزات، مشاعات و مشترکات مشخص شده است و با استفاده از قوانین و بخشنامه های

ثبتی مشکلات برطرف شده است.

افراز  تقسیم ملک مشاع و تعیین سهام آن برای هر مالک میباشد و قطعات به نسبت سهم اختصاص

داده می شود.

تفاوت تفکیک و افراز از نظر شکلی و ماهیتی :

-در تفکیک ملک با داشتن مالک قابل تفکیک است اما افراز برای ملک مشاع قابل انجام است.

-تفکیک با رضایت مالک انجام می شود و افراز به دلیل عدم رضایت و وجود اختلاف انجام می شود.

-در تفکیک سهم مالکان بسیار اهمیت ندارد ولی در افراز توجه به سهم مالک باید رعایت شود.

-در تفکیک تقسیم ملک صورت می پذیرد و در افراز تقسیم ملک با تعیین سهام انجام می شود.

-تنظیم تقسیم نامه بعد از تفکیک ضروری میباشد و در غیر این صورت باید تقاضای افراز نمایند.

-تفکیک در اداره ثبت انجام می گردد ولی افراز در اداره ثبت و دادگاه انجام می شود.

-در تفکیک صورت جلسه تفکیکی تنظیم می شود و در افراز رای صادر می شود.

-در تفکیک مسامحه می شود و در افراز اجبار حاکم است.

-اعتراض بر تفکیک در اداره ثبت رسیدگی می شودو اعتراض در افراز در دادگاه بررسی می شود.

برای تهیه نقشه های تفکیک و افراز به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

مطلب پیشنهادی

کارشناس برای تفکیک آپارتمان

کارشناس برای تفکیک آپارتمان

کارشناس برای تفکیک آپارتمان به منظور اندازه گیری هر واحد آپارتمانی و تهیه نقشه های …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام